Follow on Bloglovin

Estas son las entradas de Curso Pintura
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Curso Pintura. Mostrar tots els missatges

dimecres, 26 de març del 2014

Pintura textil: empezamos la formación....


Últimament rebo moltes consultes per correu sobre la pintura tèxtil. Quins tipus hi ha, on comprar-la, com faig les lletres, ... Això m'ha fet rumiar a preparar una entrada explicant tots el tipus de pintura. 

Però llavors he pensat, i per que no fer tota una sèrie d'entrades (com si fos un curs), explicant tot el que jo sé sobre pintar en tela. He consultat a Sant Google i he vist que ja n'hi ha d'altres, es clar, però donen per suposat moltes coses. Així que jo començaré des de 0, o de de -1 fins i tot. 

Si us agrada, i us interessa, continuarem amb mes entrades, fins a aconseguir ser uns mestres de la pintura!


Últimamente recibo muchas consultas por correo sobre la pintura textil. ¿Qué tipos hay, dónde comprar, cómo hago las letras, ... Esto me ha hecho pensar en preparar una entrada explicando todos los tipos de pintura. 

Pero entonces pensé, y por que no hacer toda una serie de entradas (como si fuera un curso), explicando todo lo que yo sé sobre pintar en tela. He consultado a San Google y he visto que ya hay otros, claro, pero dan por supuesto muchas cosas. Así que yo empezaré desde 0, o de de -1 incluso. 

Si os gusta, y os interesa, continuaremos con más entradas, hasta conseguir ser unos maestros de la pintura!

curso pintura en tela


Començarem per la pintura. Hi ha moltes marques de pintura i molts tipus. Evidentment, jo no els tinc tots, però en tinc uns quants. Els he classificat per tipus i en  parlarem una mica de las característiques de cadascun.


Comenzaremos por la pintura. Hay muchas marcas de pintura y muchos tipos. Evidentemente, yo no los tengo todos, pero tengo unos cuantos. Los he clasificado por tipo y hablaremos un poco de las características de cada uno.


curso pintura en tela: opacas

Les pintures opaques són les mes utilitzades. Serveixen per a tot tipus de teixits i de tots els colors. A la foto veiem de la marca Sosoft, Vallejo, Pèbéo, Javana i Loisirs&Déco. A més també hi ha la marca Acrilex que a sud-america s'utilitza molt, Deka que jo només conec les transparents per a seda i segurament moltes més que desconec.

A mi, les que més m'agraden son les de Pèbéo, són les que més cobreixen i aguanten molt be el rentat i fins i tot el lleixiu (als draps de cuina algun cop n'he posat). Con veieu a la foto tenen format gran, que per colors que s'utilitzen molt (com el blanc) surt més econòmic.  Les de Vallejo també m'agraden, a més tenen el color carn que les Pèbéo no tenen.

Totes les pintures es poden barrejar per fer nous colors (fins i tot entre diferents marques, jo ho faig). D'aquesta manera no cal que comprem tots els colors, amb els bàsics i blanc per rebaixar el color en tenim prou.


Las pinturas opacas son las más utilizadas. Sirven para todo tipo de tejidos y de todos los colores. En la foto vemos de la marca Sosoft, Vallejo, Pèbéo, Javana y Loisirs & Déco. Además también existe la marca Acrilex que en Sudamérica se utiliza mucho, Deka que yo sólo conozco las transparentes para seda y seguramente muchas más que desconozco. 

A mí, las que más me gustan, son las de Pèbéo, son las que más cubren y aguantan muy bien el lavado e incluso la lejía (en los paños de cocina alguna vez he puesto). Con veis en la foto tienen formato grande, que por colores que se utilizan mucho (como el blanco) sale más económico. Las de Vallejo también me gustan, además tienen el color carne que Pèbéo no tiene. 

Todas las pinturas se pueden mezclar para hacer nuevos colores (incluso entre diferentes marcas, yo lo hago). De esta manera no es necesario que compremos todos los colores, con los básicos y blanco para rebajar el color es suficiente.


curso pintura en tela: transparentes

Les pintures transparents són les que s'utilitzen majoritàriament per pintar sobre seda i només sobre color blanc. A mi m'agrada utilitzar-les sobre teixits blancs (encara que no sigui seda) per que tenen uns colors més brillants que les opaques. Quan pinto vanos blancs són les que utilitzo sempre.  Són una mica més líquides que les opaques i per això s'ha d'anar en compte a l'hora de pintar per que no s'escorrin.

També es poden barrejar, però no es poden aclarir els colors per que no hi ha color blanc (lògic).

A la etiqueta del potets ja especifica que són per a seda o que són transparents. Fixeu-vos en comprar-les.


Las pinturas transparentes son las que se utilizan mayoritariamente para pintar sobre seda y sólo sobre color blanco. A mí me gusta utilizarlas sobre tejidos blancos (aunque no sea seda) por que tienen unos colores más brillantes que las opacas. Cuando pinto abanicos blancos son las que utilizo siempre. Son algo más líquidas que las opacas y por ello se debe tener cuidado a la hora de pintar para que no se corran. 

También se pueden mezclar, pero no se pueden aclarar los colores por que no hay color blanco (lógico). 

En la etiqueta de los botes especifica que son para seda o que son transparentes. Fijaros al comprarlas.


curso pintura en tela: nacaradas

Les nacrades són les que tenen  efecte metàl·lic i están en tots els colors. Jo no les utilitzo massa, tot i que són útils quan vols donar un efecte de metall al que estás pintant. Si n'abusem molt en els nostres treballs, trobo que queda una mica "hortera".

Ara he vist que també n'hi ha de tornassolades, però encara no les he provat. Quan ho faci, us ho explico.


Las nacaradas son las que tienen efecto metálico y están en todos los colores. Yo no las utilizo demasiado, aunque son útiles cuando quieres dar un efecto de metal a lo que estás pintando. Si abusamos mucho en nuestros trabajos, creo que queda un poco "hortera". 

Ahora he visto que también hay tornasoladas, pero todavía no las he probado. Cuando lo haga, os lo cuento.
Finalment tenim altres pintures que ens poden servir per fer determinats efectes:
 1. Pintura 3D  (que en aquest cas a més és metal·litzada), dóna relleu.
 2. Gliter per donar un aspecte com si fos purpurina, és transparent.
 3. Gutta s'utilitza per pintar sobre seda i delimitar la superfície a pintar, d'aquesta forma la pintura no s'escorre per tota la tela. N'hi ha de tots colors. 
 4. Gutta. Normalment per aplicar-la li acoblem unes embocadures metàl·liques de diferents mides (a la foto en veiem una). Aquesta és la que més m'agrada,  de la marca Dupont i la utilitzo per fer lletres i pintar vanos. També n'hi ha de tots colors
 5. Tubs de pintura que són útils per fer línees, lletres, ...
 6. Retoladors per tèxtil. Son molt còmodes d'utilitzar i permeten un traç precís. Si no teniu molta habilitat amb els pinzells són perfectes. A mi no m'agraden gaire, per que aguanten poc les rentades, es a dir, es descoloreixen molt i si els barregem amb la pintura tenen un aspecte dispar.

Finalmente tenemos otras pinturas que nos pueden servir para hacer determinados efectos: 
 1. Pintura 3D (que en este caso además es metalizada ) , da relieve.
 2. Gliter para dar un aspecto como si fuera purpurina, es transparente.
 3. Gutta se utiliza para pintar sobre seda y delimitar la superficie a pintar , así la pintura no se escurre por toda la tela. Las hay de todos colores .
 4. Gutta. Normalmente para aplicarla le acoplamos unas boquillas metálicas de diferentes tamaños (en la foto vemos una). Esta es la que más me gusta , de la marca Dupont, la utilizo para hacer letras y pintar abanicos . También hay de todos colores
 5. Tubos de pintura que son útiles para hacer líneas, letras , ...
 6. Rotuladores para textil . Son muy cómodos de utilizar y permiten un trazo preciso. Si no tienes mucha habilidad con los pinceles, son perfectos. A mí no me gustan mucho, por que aguantan poco los lavados, es decir, se destiñen mucho y si los mezclamos con pintura tienen un aspecto dispar.


 • Totes aquestes pintures són fàcils de trobar a les botigues de manualitats i belles arts. Jo a Barcelona les compro a la Cooperativa Abacus, al Servei Estació, etc. 
 • Todas estas pinturas son fáciles de encontrar en tiendas de manualidades y bellas artes. Yo en Barcelona las compro en la Cooperativa Abacus, Servicio Estación, etc.
 • Tenen un preu entre 3'5 i 5 € cada pot, però s'ha de dir que duren moltíssim, i a més com us deia abans, amb els colors bàsics podem fer un munt de colors.
 • Tienen un precio entre 3,5 y 5€ cada bote, pero hay que decir que duran muchísimo, y además, como os decía antes, con los colores básicos podemos hacer un montón de colores. 
 • Totes es fixen amb calor (planxa) i si  seguim les instruccions del fabricant,  totes donen molt bon resultat i aguanten perfectament a la rentadora i fins i tot el lleixiu, com ja us he comentat.
 • Todas se fijan con calor (plancha) y si seguimos las instrucciones del fabricante, todas dan muy buen resultado y aguantan perfectamente en la lavadora e incluso la lejía, como ya os he comentado.


Coneixíeu aquestes pintures?  Utilitzeu d'altres i en voleu explicar la vostra experiència?
Us ha semblant interessant? Us agradaria que continués amb el curs de pintura Tèxtil?
Teniu interès en algun tema en concret?
Espero els vostres comentaris i suggeriments per continuar.¿Conocíais estas pinturas?  ¿Utilizáis otras y queréis contarnos vuestra experiencia? ¿Os ha parecido interesante? ¿Os gustaría que continuara con el curso de pintura Textil? ¿Teneis interés en algún tema en concreto? Espero vuestros comentarios y sugerencias para continuar.Mas clases:
Blogging tips