Follow on Bloglovin

dimarts, 14 d’octubre del 2014

Patchwork de papel

Jo no se vosaltres, però jo tinc els calaixos plens de retalls de paper (i de roba). Deu ser aquesta malaltia d'arreplegar i guardar tot el que trobo i no llençar res de res.

Ara estic en una etapa recicladora, he decidit no comprar res mes comprar poques coses i treure-li profit al que ja tinc. A veure si així buido el "talleret" i estalvio una mica.

La combinació d'haver de decorar una caixa de vins i l'atac reciclador, és aquesta mena de patchwork de paper (per anomenar-lo d'alguna manera).


Yo no se vosotros, pero yo tengo los cajones llenos de recortes de papel (y de tela). Será esta enfermedad de recoger y guardar todo lo que encuentro y no tirar nada de nada. 

Ahora estoy en una etapa recicladora, he decidido no comprar nada más comprar pocas cosas y sacarle provecho a lo que ya tengo. A ver si así vacío el "tallercito" y ahorro un poco.


La combinación de tener que decorar una caja de vinos y el ataque reciclador, es este tipo de patchwork de papel (por llamarlo de alguna manera).


Caja patchwork de papael

Que necessitem? Poca cosa, una caixa de vins i molts retalls de paper, i si combinen, millor que millor!.


Que necesitamos? Pocas cosas, una caja de vinos y muchos recortes de papel, y si combinan, perfecto!.
Caja patchwork de papael

El primer que he fet és tapar amb massilla les lletres de la caixa i tots el foradets i cops que tenia i passar paper de vidre. Després he pintat de color blau l'interior i el cul de la caixa  i la part inferior i laterals de la tapa.


Lo primero que he hecho es tapar con masilla las letras de la caja y todos los agujeritos y golpes que tenía y lijarla bien. Después he pintado de color azul el interior i el inferior de la caja, y la parte inferior y laterales de la tapa.

Caja patchwork de papael

Tallem els retalls de paper en tires (les meves són de 3cm d'ample) de diferents llargades. L'objectiu és que tapin tots els laterals de la caixa. Amb cola blanca les anem enganxant combinat els colors


Cortamos los recortes de papel en tiras (las mias son de 3cm de ancho) de diferentes longitudes. El objetivo es que tapen todos los laterales de la caja. Con cola blanca las vamos pegando combinando los colores.

Caja patchwork de papael

A les cantonades, girem les tires per donar un aspecte de continuïtat. La tapa està folrada de la mateixa manera.


En las esquinas, giramos las tiras para dar un aspecto de continuidad. La tapa está forrada de la misma manera.

Caja patchwork de papael

Per acabar, un parell de mans de vernís i paper de vidre entre cada una.
A la tapa he enganxat una peça de fusta ovalada i pintada del mateix color blau. A sobre, un munt de botons de diferents colors enganxats amb cola calenta.


Por último, un par de manos de barniz i lijadita entre cada una de ellas.
En la tapa he pegado una pieza de madera ovalada y pintada del mismo color azul. Encima, un montón de botones de diferentes colores pegados con cola caliente.

Caja patchwork de papael

Segur que molts d'aquests papers us sonen d'altres treballs.

Seguro que muchos de estos papeles os suenan de otros trabajos.
4 comentaris :

Me encanta leer vuestros comentarios.

Blogging tips