Follow on Bloglovin

dimecres, 29 d’octubre del 2014

Estuche para lápices con washi tape


Des que van començar les classes, la meva filla em demanava que li fes un estoig per dur els bolis i els llapis. Però no podia ser un estoig normal, no, havia de ser petit,  diferent, original i no se quantes coses més. Així que vaig emprendre la creuada de buscar (a la xarxa, of course)) un estoig que reunís totes aquestes qualitats i finalment em vaig topar amb aquesta idea de la gran Alisa Burke : Un estoig fet amb washi tape cosit. Segurament no se m'hagués acudit mai. És increible la de coses que es poden fer amb aquesta cinta. Les seves aplicacions semblen infinites i crec que aquesta és una de les més originals.


Desde que comenzaron las clases, mi hija me pedía que le hiciera un estuche para llevar los bolis y los lápices. Pero no podía ser un estuche normal, no, tenía que ser pequeño, diferente, original y no se cuantas cosas más. Así que emprendí la cruzada de buscar (en la red, of course) un estuche que reuniera todas estas cualidades y, finalmente me topé con esta idea de la gran Alisa Burke: Un estuche hecho con washi tape cosido. Seguramente no se me hubiera ocurrido nunca. Es increíble la de cosas que se pueden hacer con esta cinta. Sus aplicaciones parecen infinitas y creo que esta es una de las más originales.

Estuche para lápices con washi tape
La forma de fer-ho és molt fàcil. Consisteix en tallar un rectangle de buata amb les mides que vulguem que tingui l'estoig i, sobre ella anar enganxant el washi tape. Jo vaig posar dues tires de washi tape senceres als extrems on ha d'anar cosida la cremallera. Crec que d'aquesta forma queda més fort. La resta la vaig anar omplint de manera desigual.


La forma de hacerlo es muy fácil. Consiste en cortar un rectángulo de guata con las medidas que queramos que tenga el estuche y, sobre ella ir pegando el washi tape. Yo puse dos tiras de washi tape enteras en los extremos donde  irá cosida la cremallera. Creo que de esta forma queda más fuerte. El resto lo fui llenando de manera desigual.


Estuche para lápices con washi tape

Un cop tenim tota la buata coberta amb el washi tape, comença el torn de la màquina de cosir. Cal cosir totes les cintes a la buata i entre elles i després et pots tornar boja cosint con vulguis i amb diferents colors de fil. Tot s'hi val si l'objectiu és que el washi tape quedi ben cosit.


Una vez tenemos toda la guata cubierta con el washi tape, comienza el turno de la máquina de coser. Hay que coser todas las cintas en la guata y entre ellas y luego te puedes volver loca cosiendo con quieras y con diferentes colores de hilo. Todo vale si el objetivo es que el washi tape quede bien cosido.


Estuche para lápices con washi tape

I ja només cal cosir l'estoig com més us agradi. Sento no tenir més fotos, però com sempre, em vaig entusiasmar tant fent-ho, que em vaig oblidar de fer-les.

Si voleu, podeu veure com ho fa l'Alisa al seu blog.


Y ya solo queda coser el estuche como más os guste. Siento no tener más fotos, pero como siempre, me entusiasmé tanto haciéndolo, que me olvidé de hacerlas. 

Si queréis, podéis ver como lo hace Alisa en su blog.


Estuche para lápices con washi tape

Per cert, haig de dir-vos que ja fa uns dies que el vaig fer, i fins ara aguanta perfectament. No s'ha trencat ni descosit, així que l'invent realment funciona.


Por cierto, he de deciros que ya hace unos días que lo hice, y hasta ahora aguanta perfectamente. No se ha roto ni descosido, así que el invento realmente funciona.8 comentaris :

Me encanta leer vuestros comentarios.

Blogging tips