Follow on Bloglovin

dijous, 19 de març del 2015

Cómoda restaurada

Avui tornem a la Restauració de mobles!!!

Crec que ja vaig explicar que uns amics , la Daimí i en Marc, em van demanar si podia restaurar els mobles que tenen a una casa en un poblet de Girona. La casa és  plena de mobles antics, que demanen a crits una restauració. Després de veure'ls i quedar impactada de la immensitat de la feina, vam arribar a un acord. Jo em comprometia a restaurar-los, però sense preses, al meu ritme. I així ho estem fent, al meu ritme, que no és que sigui lent, és lentíssim!!!

Primer va ser una tauleta de nit  i després un sofà, així que aquesta calaixera es la tercera peça que faig. Però al garatge de casa ja m'esperen un escriptori, en un estat lamentable, i un altre calaixera. 
Sort que no hi guardem el cotxe!!!¡¡¡Hoy volvemos a la Restauración de muebles!!!

Creo que ya expliqué que unos amigos, Daimí y Marc, me pidieron si podía restaurar los muebles que tienen en una casa en un pueblo de Girona. La casa está llena de muebles antiguos, que piden a gritos una restauración. Después de verlos y quedar impactada de la inmensidad del trabajo, llegamos a un acuerdo. Yo me comprometía a restaurarlos, pero sin prisas, a mi ritmo. Y así lo estamos haciendo, a mi ritmo, que no es que sea lento, es lentísimo !!!

Primero fue una mesita de noche y luego un sofá, así que esta cómoda se la tercera pieza que hago. Pero en el garaje de casa ya me esperan un escritorio, en un estado lamentable, y otro cómoda.
¡¡¡Suerte que no guardamos el coche !!!


restaurar-comoda


Com veieu la calaixera estava en un estat lamentable. Coberta d'una capa rància de brutícia, la part del darrera i les potes corcades, les fustes de l'interior dels calaixos amb esquerdes enormes.  També li faltaven trossos de la fusta superior, sobre la que es recolza el marbre, i que vaig haver de reconstruir.


Como veis la cómoda estaba en un estado lamentable. Cubierta de una capa añeja de suciedad, la parte trasera y las patas llenas de carcoma, las maderas del interior de los cajones con grietas enormes. También le faltaban trozos de la madera superior, sobre la que se apoya el mármol, y que tuve que reconstruir.

restaurar-comoda 1

El primer de tot, sense excuses, era fer una bona neteja. Galleda d'aigua amb sabó neutre i esponja, imprescindible per treure  la ronya i la munió d'aranyes i teranyines que vivien allà. Després una bona rentada amb alcohol de cremar i con veieu, ja feia un altre cara.


Lo primero de todo, sin excusas, era hacer una buena limpieza. Cubo de agua con jabón neutro y esponja, imprescindible para sacar la mugre y la muchedumbre de arañas y telarañas que vivían allí. Después una buena pasada con alcohol de quemar y cono veis, ya tenia otra pinta.

restaurar-comoda

Per treure definitivament totes les capes de cera i vernís que tenia, vaig haver de tirar de decapant. Sort que només va ser al frontal dels calaixos y als laterals de la calaixera. El pitjor va ser que, amb el decapant, també va marxar la pintura negra que decorava el frontal dels calaixos.


Para sacar definitivamente todas las capas de cera y barniz que tenía, tuve que tirar de decapante. Suerte que sólo fue en el frontal de los cajones y los laterales de la cómoda. Lo peor fue que, con el decapante, también se fue la pintura negra que decoraba el frente de los cajones.

restaurar-comoda

Cap problema!!. Una mica de pintura acrílica negra, un pinzell petit, molta paciència i ma ferma. I els calaixos tornen a tenir la decoració un altre cop.


¡¡No hay problema!!. Un poco de pintura acrílica negra, un pincel pequeño, mucha paciencia y mano firme. Y los cajones vuelven a tener la decoración de nuevo.


restaurar-comoda

Després va venir la fase de reconstrucció. Primer la peça de la cantonada de la fusta superior, i després la del lateral. Haig de reconèixer que aquesta feina va ser la més laboriosa, treure un patró de les peces, tallar, polir, provar, polir, provar, ... i així fins aconseguir que encaixessin completament. I finalment tenyir-les del mateix color per que no es veies la diferencia.


Después vino la fase de reconstrucción. Primero la pieza de la esquina de la madera superior, y luego la del lateral. He de reconocer que este trabajo fue el más laborioso, sacar un patrón de las piezas, cortar, Lijar, probar, lijar, probar, ... y así hasta conseguir que encajaran completamente. Y finalmente teñirlas para que no se vea la diferencia.

restaurar-comoda

restaurar-comoda

Un parell de capes de vernís, una capa de cera i polir con una boja (pensant en Karate kid "dar cera, pulir cera") i ja tenim la nostre calaixera restaurada.

Per cert, m'ha sorprès com feien aquest mobles. Per fora, amb tot luxe de detalls tornejats, fustes nobles i decoracions. Però per dins, fustes sense polir, bastes i plenes de forats. molt semblant a les fustes de palets. És evident que en aquella època es valoraven únicament les aparences, allò que no és veu no és important.


Un par de capas de barniz, una capa de cera y pulir con una loca (pensando en Karate kid "dar cera, pulir cera") y ya tenemos nuestra cómoda restaurada.

Por cierto, me ha sorprendido como hacían este muebles. Por fuera, con todo lujo de detalles torneados, maderas nobles y decoraciones. Pero por dentro, maderas sin pulir, bastas y llenas de agujeros, muy parecida a las maderas de palets. Es evidente que en aquella época se valoraban únicamente las apariencias, lo que no se ve no es importante.

restaurar-comoda

Els calaixos els he folrat amb un rotllo de paper d'empaperar blanc i amb ratlles de colorins. És un paper vinílic que aguantarà molt i que fins i tot és pot netejar amb un drap humit.


Los cajones los he forrado con un rollo de papel de empapelar blanco y con rayas de colorines. Es un papel vinílico que aguantará mucho y que incluso se puede limpiar con un paño húmedo.
El canvi, tot i ser fidel a l'original, és considerable, no us sembla??


El cambio, a pesar de ser fiel al original, es considerable, ¿no creéis?
Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada

Me encanta leer vuestros comentarios.

Blogging tips