Follow on Bloglovin

dijous, 16 d’abril del 2015

Como hacer una letra-casa


Tenia moltes ganes de ensenyar-vos aquesta lletra-casa. O potser és una casa-lletra? Tan se val. El resultat m'ha agradat molt, tant que ja tinc una altre a punt i que us ensenyaré d'aquí uns dies.

És una lletra de cartapesta (ja vam discutir això de si és paper maché o cartapesta) imitant una casa, o potser és un castell?. Tan se val.


Tenía muchas ganas de enseñaros esta letra-casa. O quizás es una casa-letra? No importa. El resultado me ha gustado mucho, tanto que ya tengo otra a punto y que os enseñaré en unos días.

Es una letra de cartapesta (ya discutimos esto de si es papel maché o cartapesta) imitando una casa, o quizás es un castillo ?. No importa.


tutorial-letra-decorativa-casa
Anirem a pams. El primer que hem de fer és la lletra. En una entrada de fa temps us vaig explicar com fer una lletra amb porexpan, però com que no sempre en tinc, també les faig amb cartró. 
Potser heu vist molts tutorials de com fer-les, jo només vull compartir amb vosaltres alguns trucs que em funcionen per que quedin ben rectes i llises. És una mica entretingut però molt fàcil i  les imatges ho expliquen prou be.


Vayamos por partes. Lo primero que hemos de hacer es la letra. En una entrada de hace tiempo os expliqué cómo hacer una letra con porexpan, pero como no siempre tengo, también las hago con cartón. 
Quizás habéis visto muchos tutoriales de cómo hacerlas, yo sólo quiero compartir con vosotros algunos trucos que me funcionan para que queden bien rectas y lisas. Es un poco entretenido pero muy fácil y las imágenes lo explican bastante bien.
tutorial-letra-decorativa-casa
tutorial-letra-decorativa-casa


 1. Retallem la lletra dues vegades en un cartró (caixa de cereals). Jo l'he fet d'uns 20 x 27 cm. 
 2. Del mateix cartró retallem les tires per fer els laterals. Jo les he fet de 5 cm, 3 d'ample més 1 cm per banda per fer les pestanyes. El proper cop les faré mes grans de 4-5 cm d'ample, serà més estable i més espai per enganxar el balcons als laterals. Pleguen les tires laterals. 
 3. A les zones rectes no cal fer piquets, però a les cantonades o les corbes és important fer-los, així la tira s'adaptará millor al contorn de la lletra. 
 4. Perque les cantonades ens quedin rectes i perfectes, abans de començar a enganxar les tires laterals mesurem la llargada i marquem on hem de plegar. Amb la part que no talla del cúter repassem la línea i pleguem. Així el plec ens quedarà perfecte.
 5. Enganxem les tires laterals sobre una de les lletres. Jo prefereixo deixar la part llisa del cartró a l'exterior de la lletra. Com veieu abans d'enganxar ja tinc fets tots el doblecs de la tira. 
 6. És millor que les juntes de les tires quedin a les parts rectes que a les cantonades. Així podem reforçar per dins les juntes amb un trossets de cartró i no es notaran.
 7. Tallem un munt de tires de 3 cm, les enrosquem i amb elles omplim tot l'interior de la lletra on haurem posat cola. Ara ja podem enganxar l'altre cara de la lletra posant cola a tota la superfície i encarant be totes les cantonades
 8. Ja només cal cobrir-la tota amb 3 capes de paper sucat en cola blanca. A l'hora de col·locar les tires de paper s'ha de tenir en compte que si la lletra és recte les tires poden ser més amples però si es molt corbada, les tires han de ser molt estretes per evitar arrugues. Amb un pinzell o amb els dits, alliseu les tires per evitar que quedin bosses d'aire i ajustar be el cantells.
 1. Recortamos la letra dos veces en un cartón (caja de cereales). Yo la he hecho de unos 20 x 27 cm.
 2. Del mismo cartón recortamos las tiras para hacer los laterales. Yo las he hecho de 5 cm, 3 de ancho más 1 cm por lado para hacer las pestañas. La próxima vez las haré de 4-5 cm de ancho, será más estable y con más espacio para pegar el balcones en los laterales. Doblar las tiras laterales.
 3. En las zonas rectas no es necesario hacer piquetes, pero en las esquinas o las curvas es importante hacerlos para que la tira se adapte bien al contorno de la letra.
 4. Para que las esquinas nos queden rectas y perfectas, antes de empezar a pegar las tiras laterales, medimos la longitud y marcamos donde tenemos que doblar. Con la parte que no corta del cuter repasamos la línea y doblamos. Así el doblez nos quedará perfecto
 5. Pegamos las tiras laterales sobre una de las letras. Yo prefiero dejar la parte lisa del cartón en el exterior de la letra. Como veis antes de pegar ya tengo hechos todos los dobleces de la tira.
 6. Es preferible que los empalmes de las tiras queden en las partes rectas que en las esquinas. Así podemos reforzar por dentro las juntas con un trocitos de cartón y no se notarán.
 7. Cortamos un montón de tiras de 3 cm, las enroscamos y con ellas llenamos todo el interior de la letra donde habremos puesto pegamento. Ahora ya podemos pegar la otro cara de la letra poniendo pegamento en toda la superficie y encarando bien todas las esquinas.
 8. Ahora solo falta forrarla con 3 capas de papel mojado en cola blanca. A la hora de colocar las tiras de papel hay que tener en cuenta que si la letra es recta las tiras pueden ser más anchas pero si es muy curvada, las tiras deben ser muy estrechas para evitar arrugas. Con un pincel o con los dedos, alisamos las tiras para evitar que queden bolsas de aire y ajustar bien el cantos.


tutorial-letra-decorativa-casa
Ara que ja tenim la lletra a punt fem els complements. Per fer les teulades teniu el patró. Només cal retallar-lo, plegar-lo i enganxar per la pestanya. Després ho folrem amb paper i cola. Retallem un rectangle que quedi a 1'5 cm del canto i l'enganxem amb més paper i cola.
La balconada  i el graó  el retallem del mateix cartró. Les portes i  finestres també de cartró, folrades amb paper d'scrap i, si volem, podem decorar-les pintant els vidres i altres detalls.
Finalment, els màstils de les teulades els he fet amb agulles de patchwork, substituint el cap per uns petits cors de fusta. 


Ahora que ya tenemos la letra a punto hacemos los complementos. Para hacer los tejados os muestro el patrón. Sólo hay que recortarlo, doblarlo y pegar por la pestaña. Después lo forramos con papel y cola. Recortamos un rectángulo que quede a 1'5 cm del canto y lo pegamos con más papel y pegamento.
El balcón y el escalón el recortamos del mismo cartón. Las puertas y ventanas también de cartón, forradas con papel de scrap y, si queremos, podemos decorarlas pintando los cristales y otros detalles.
Finalmente, los mástiles de los tejados los he hecho con agujas de patchwork, sustituyendo la cabeza por unos pequeños corazones de madera.

tutorial-letra-decorativa-casa

Enganxem el graó a una de les potes de la lletra i, per que no quedi coixa, enganxem un rectangle del mateix cartró a l'altre pota. 


Pegamos el escalón a una de las patas de la letra y, por que no quede coja, pegamos un rectángulo del mismo cartón en la otro pata.


tutorial-letra-decorativa-casa

Enganxem un full de paper decorat a lletra amb cola blanca vigilant que no quedin arrugues ni bosses d'aire. Quan estigui ben sec retallem el que sobra amb paper de vidre. Fem el mateix a l'altre cara i als laterals.

Ja només cal enganxar i folrar la resta d'elements per donar-li l'aspecte que volem a la nostra lletra.


Pegamos una hoja de papel decorado en letra con cola blanca cuidando que no queden arrugas ni bolsas de aire. Cuando esté bien seco recortamos lo que sobra con papel de lija. Hacemos lo mismo en la otra cara y en los laterales.

Ya solo falta pegar y forrar el resto de elementos para darle el aspecto que queremos en nuestra letra.

tutorial-letra-decorativa-casa

A que és maca?

A que es bonita?Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada

Me encanta leer vuestros comentarios.

Blogging tips