Follow on Bloglovin

dilluns, 23 de novembre del 2015

El tutorial de la bolsa para el Mei-tai

I avui el complement perfecte pel Mei-Tai de l'entrada anterior: una bossa per guardar-lo i transportar-lo. Un Mei-Tai és molt lleuger però té unes tires molt llargues i pot arribar a ser incòmode si no tenim un lloc adient per guardar-lo. Ben col·locat dins la bossa és fàcil de guardar i ocupa molt poc lloc.  


Y hoy el complemento perfecto para el Mei-Tai de la entrada anterior: una bolsa para guardarlo y transportarlo. Un Mei-Tai es muy ligero pero tiene unas tiras muy largas y puede llegar a ser incómodo si no tenemos un lugar adecuado para guardarlo. Bien colocado dentro de la bolsa es fácil de guardar y ocupa muy poco sitio.
tutorial-bolsa-mei-tai

Jo li he afegit una butxaca al davant per si volem guardar qualsevol cosa (bolquers de recanvi, tovalloletes, etc.)


Yo le he añadido un bolsillo delante por si queremos guardar cualquier cosa (pañales de recambio, toallitas, etc.)
tutorial-bolsa-mei-tai
Per fer-la utilitzarem les mateixes teles del Mei-Tai. Un tros de tela llisa de 35 x 85 cm. un quadrat de tela estampada de 35 x 35 cm, dues tires de l'altre estampat de 35 x  6 cm i una cremallera de 30 cm.


Para hacerla utilizamos las mismas telas del Mei-Tai. Un trozo de tela lisa de 35 x 85 cm. un cuadrado de tela estampada de 35 x 35 cm, dos tiras del otro estampado de 35 x 6 cm y una cremallera de 30 cm.
tutorial-bolsa-mei-tai
Comencem per les tires petites. Fem una petita vora a cada costat i pleguem per la meitat marcant el plec amb la planxa.


Empezamos por las tiras pequeñas. Hacemos un pequeño dobladillo a cada lado y doblamos por la mitad, marcando el pliegue con la plancha.
tutorial-bolsa-mei-tai
Cosim la cremallera a un dels costats de la tela estampada.


Cosemos la cremallera en uno de los lados de la tela estampada.
tutorial-bolsa-mei-tai
Col·loquem la tela estampada amb la cremallera a 5 cm de la vora de  la tela llisa i aguantem amb agulles de cap.


Colocamos la tela estampada con la cremallera a 5 cm del borse de la tela lisa y aguantamos con alfileres.
tutorial-bolsa-mei-tai
Passem un repunt per la cremallera i un altre per la part inferior de la tela estampada (que haurem doblegat per fer la vora). Ja tenim la butxaca amb cremallera feta!


Pasamos un pespunte por la cremallera y otro para la parte inferior de la tela estampada (a la que que habremos hecho un pequeño dobladillo) . ¡Ya tenemos el bolsillo con cremallera hecha!
tutorial-bolsa-mei-tai
Ara posem les tires petites  a cada extrem de la tela llisa, dret amb dret, com es veu a la foto. Aguantem amb agulles de cap.


Ahora ponemos las tiras pequeñas en cada extremo de la tela lisa, derecho contra derecho, como se ve en la foto. Aguantamos con alfileres.
tutorial-bolsa-mei-tai
Cosim i sobrefilem. Girem, planxem perquè quedi ben pla i passem un repunt pel dret.


Coser y sobrehilamos. Giramos, planchamos para que quede bien plano y pasamos un pespunte por el derecho.
tutorial-bolsa-mei-tai
Per a què quedi més polit jo vull fer una costura francesa. Així que posem revés contra revés i cosim i sobrefilem pels dos costats. 


Para que quede más pulido yo quiero hacer una costura francesa. Así que ponemos revés contra revés y cosemos y sobrehilamos por los dos lados.

tutorial-bolsa-mei-tai
Girem del revés i passem un repunt pels costats, tenint cura que la costura anterior quedi tapada.Giramos del revés y pasamos un repunte por los lados, cuidando que la costura anterior quede tapada.
tutorial-bolsa-mei-tai
Només cal passar uns cordons i ja tenim la bossa acabada.


Sólo hay que pasar unos cordones y ya tenemos la bolsa terminada.1 comentari :

Me encanta leer vuestros comentarios.

Blogging tips